Informator

  • Urząd Gminy ul. B. Chrobrego 10 tel. 94 345 98 30
  • Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie tel. 94 318 97 20
  • Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Unieściu tel. 94 318 97 50

Ostatnia aktualizacja - sierpień 2017

Za zmiany w powyższych danych redakcja www.mielno.com.pl nie odpowiada.