Informator

Telefon Alarmowy : 112

Telefon alarmowy nad wodą : 601 100 100

Pogotowie Ratunkowe tel. 999 (karetka w okresie wakacji stacjonuje w Mielnie)

Straż Pożarna tel. 998

Policja tel. 997

Posterunek Mielno ul. B. Chrobrego 10 tel. 94 342 98 21, 94 342 98 31,

Straż Gminna w Mielnie, ul. B. Chrobrego tel. 94 348 09 11

Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe : 604 822 843

Ostatnia aktualizacja - sierpień 2017

Za zmiany w powyższych danych redakcja www.mielno.com.pl nie odpowiada.